O nás

Firma MG servis s.r.o.

byla založena v dubnu roku 2005. Společnost se zabývá výrobou hluboce mražených hotových výrobků a polotovarů pod značkou Jerry’s food products.

Cílem naší práce

Tím je spokojenost našich partnerů. Za tímto účelem děláme vše pro naše zákazníky – kvalita zaručuje úspěch vám i nám.

Suroviny

Používáme pouze prvotřídní, kontrolované suroviny nejvyšší kvality od prověřených regionálních dodavatelů.

Kvalita

Vysoká kvalita surovin, propracovaný systém výroby a dobře školení zaměstnanci zaručují vysokou kvalitu a skvělou chuť našich výrobků.

Raději než používání barviv, konzervačních látek a přísad, využíváme technologie hlubokého mražení našich výrobků, protože jsme přesvědčeni, že je to nejzdravější způsob, jak udržet potraviny čerstvé po dlouhou dobu.

Velká výhoda našich výrobků – snadná, pohodlná a rychlá příprava zaručuje úspěch i profesionálům

Politika kvality a zdravotní nezávadnosti (od 12.1.2022):

I. Cíl

Cílem tohoto dokumentu je popsání politiky kvality a zdravotní nezávadnosti a stanovení cílů zdravotní nezávadnosti společnosti MG servis s.r.o.

II. Platnost

Platí pro celou společnost MG servis s.r.o. Platnost tohoto dokumentu je uvedená v hlavičce dokumentu. Dokument je účinný od data schválení do data vydání a schválení nového vydání.

III. Obsah

1. Politika kvality a zdravotní nezávadnosti
2. Cíle zdravotní nezávadnosti

IV. Související dokumenty, záznamy, právní předpisy

1. Politika kvality a zdravotní nezávadnosti

Firma MG servis s.r.o. byla založena v dubnu roku 2005. Společnost se zabývá výrobou hluboce mražených hotových výrobků a polotovarů pod značkou Jerry´s food products.

Používáme pouze prvotřídní, kontrolované suroviny nejvyšší kvality od prověřených dodavatelů.

Vysoká kvalita surovin, propracovaný systém výroby a dobře školení zaměstnanci zaručují vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost našich výrobků. Raději než používání barviv, konzervačních látek a přísad, využíváme technologie hlubokého mražení našich výrobků, protože jsme přesvědčeni, že je to nejzdravější způsob, jak udržet potraviny čerstvé po dlouhou dobu.

Společnost v rámci politiky kvality a zdravotní nezávadnosti prosazuje zejména následující zásady:
 • Dávat důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost vstupních surovin výběrem vhodných dodavatelů.
 • Vytváření kultury bezpečnosti potravin, které spočívá v přístupu zaměstnanců i vedení společnosti v hledání možných zlepšení v rámci systému bezpečnosti potravin. Každý pracovník je pravidelně školen z problematiky kultury bezpečnosti potravin a může podat zlepšující návrh v rámci tohoto přístupu.
 • Modernizovat technologie v souladu s moderními trendy v potravinářství a požadavky a legislativou EU.
 • Sledovat a ovládat místa ve výrobě, kde může být zdravotní nezávadnost ovlivněna.
 • Seznamovat zaměstnance s politikou a cíli společnosti, možnými riziky spojenými s jejich prací, které mohou mít vliv na kvalitu procesů a zdravotní nezávadnost výrobků.
 • Plnit limity zdravotní nezávadnosti dané příslušnou legislativou.
 • Používat interní audity jako nástroj zlepšování a zvyšování zabezpečení zdravotní nezávadnosti.
 • Odpovědně plnit závazky vůči našim zákazníkům.
 • Dodržujeme etiku podnikání korektním jednání se zaměstnaci, odběrateli a dodavateli.
 • Zajistit trvalou udržitelnost a minimalizovat dopady na životní prostředí účinným využíváním energie a materiálu.
 • Zlepšovat činnosti a procesy ovlivňující zdravotní nezávadnost výrobků.
 • Společnost MG servis s.r.o. nevyužívá dětskou práci, pokud by byla dětská práce identifikovaná bude reagovat okamžitě v souladu se standardními požadavky IWAY.
 • Máme zavedeny postupy, které zajišťují, že pokud je u našeho dodavatele zjištěna dětská práce, je na tuto skutečnost okamžitě reagováno.Veškeré podniknuté kroky budou v nejlepším zájmu dítěte.
 • Pokud je zjištěna dětská práce, je společnost IKEA okamžitě informována.
 • Pracovníci naší společnosti nejsou nuceni k nedobrovolné práci pro naši společnost a mzda je vyplácena v pravidelných intervalech.
 • MG servis s.r.o. přistupuje ke korupci a úplatkářství s nulovou tolerancí. Zavázali jsme se podnikat čestně, legálně a eticky a při veškerém jednání se řídíme našimi hodnotami a Etickým kodexem.
 • V naší společnosti nejsou pracovníci vystaveni závažným zdravotním a bezpečnostním rizikům.
 • V rámci naší společnosti není uplatňována diskriminace týkající se našich zaměstnanců.

2. Cíle kvality a zdravotní nezávadnosti

Společnost MG servis s.r.o. si stanovila za svoje hlavní cíle zdravotní nezávadnosti:

 1. 30. 6. 2022, recertifikace na vyšší úroveň IFS dle verze 7
 2. 30. 6. 2022, zavedení neohlášených auditů dle požadavků IFS každý rok.
 3. 31. 12. 2022, zvýšení obratu společnosti oproti roku 2021 o 2%.
 4. 31. 12. 2022, žádné reklamace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin.
 5. 31. 12. 2022, pořízení nového environmentálně šetrného agregátu do šokeru

Odpovědnou osobou za splnění stanovených cílů je vedoucí provozu Patrik Doležel.

Zaujalo vás to?

Máte zájem o další informace. Chcete se stát našimi partnery? Pro jakýkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat!